ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, 2019

Υπογραφή νέας σύμβασης για την υλοποίηση έργου με θέμα: "Καθαρισμός των χώρων και των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων".

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε για δεύτερη φορά την καθαριότητα των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, αρχής γενομένης στις 23 Ιουλιου του 2019. Λόγω της προηγούμενης επιτυχημένης συνεργασίας, το Υπουργείο προέβη σε μια έμπρακτη κίνηση εμπιστοσύνης αναθέτοντας τις υπηρεσίες καθαριότητας στην Κοιν.Σ.Επ. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Είναι σημαντικό που ένα ακόμα Υπουργείο στηρίζει την αλλαγή του παραδείγματος στην εργασιακή επανένταξη αναθέτοντας την καθαριότητα των χώρων υπηρεσίας του σε μια επιχείρηση που στοχεύει στην κοινωνική ανταποδοτικότητα και την συνεργασία, προβάλλοντας έναν άλλο τρόπο ζωής, ένα διαφορετικό σύστημα αξιών.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" επενδύοντας στην ομαδική προσπάθεια και με βασικά της εφόδια την ελπίδα, την αγάπη για το κοινό καλό και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τρόπο ασφαλή και φιλικό στο περιβάλλον, προσβλέπει σε μια αγαστή συνεργασία.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στο Μέγαρο Μαξίμου ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης συσκευασιών.
Με το νέο σύστημα γίνεται ανακύκλωση πολύ περισσότερων υλικών και τα οφέλη πηγαίνουν σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύη
Η υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος πραγματοποιείται από τον Εθνικό Φορέα της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» που αποτελεί τον «Τεχνικό Σύμβουλο» για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων.
Για πρώτη φορά, στο πλέον συμβολικό κτίριο της χώρας, θα υπάρχει η δυνατότητα συλλογής επιμέρους υλικών συσκευασίας , όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί.
Με σημεία ανακύκλωσης σε κάθε γωνιά του κτιρίου, οι εργαζόμενοι του Μεγάρου μπορούν όλοι να κάνουν μία τόσο απλή κίνηση αλλά για έναν τόσο μεγάλο σκοπό!
Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση προσφέρει το σημαντικό ανταποδοτικό αντίτιμο που ανέρχεται σε 3 λεπτά για κάθε 1 συλλεγόμενη πλαστική, μεταλλική ή γυάλινη συσκευασία προς τη συνεργαζόμενη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) «Νέοι Ορίζοντες», η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων και αναλαμβάνει την καθημερινή συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των υλικών.
Μέρος του αντιτίμου το οποίο θα εξασφαλίζεται από την συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων που εργάζονται στο Μέγαρο, θα δίνεται στην Ένωση « Μαζί για το Παιδί» για την στήριξη παιδιών και οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα.
H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «Νέοι Ορίζοντες» (εφεξής, Κοιν.Σ.Επ.), αποτελεί φορέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), συστάθηκε τον Ιούλιο του 2014 σύμφωνα με τον τότε νομικό πλαίσιο (Ν.4019/2011, ΦΕΚ 216Α/30-9-2011, «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»), αποτελεί ένα από τα πρώτα επιτυχημένα παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα αλλά και τρίτο στην Ευρώπη που διοικείται αποκλειστικά από πρώην κρατούμενους
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «Νέοι Ορίζοντες», με ιδιαίτερη χαρά γνωστοποιεί την συνεργασία της με τον Δήμο Αθηναίων σχετικά με το έργο «Παροχή υπηρεσιών, προετοιμασίας και συσκευασίας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)». Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε στις 16/06/2019 και πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 28/06/2019.


Το εν λόγω πρόγραμμα συμβάλει στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, στην ενίσχυση της συλλογικής ενσωμάτωσης και συνεισφοράς καθώς και στην μείωση του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε ανέχεια και έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Για το σκοπό αυτό, διανεμήθηκαν στους ωφελούμενους τόνοι τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

Οι «Νέοι Ορίζοντες» πιστοί στη αρχή και την ηθική του αλτρουισμού, φροντίζουν για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μεριμνούν ώστε η διανομή των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής να πραγματοποιείται σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους ωφελούμενους του Προγράμματος και προσβλέπουν στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων


Ευχαριστήρια επιστολή προς Νέους Ορίζοντες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με τις διανομές των τροφίμων του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων – ΤΕΒΑ από τις 01-04-2019 έως και τις 24-04-2019, διότι επέδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία σε ότι αφόρα την ασφάλεια των τροφίμων, ακολουθούσαν αγόγγυστα τις οδηγίες των υπεύθυνων τηρώντας όλες τις παραμέτρους που αρμόζουν για μια ομαλή εργασία αυτού του είδους.
Σας ευχαριστώ και ευελπιστώ στην ιδία αγαστή συνεργασία μας,
με εκτίμηση,Περάκης Μιχαήλ
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας MSc
                                                        Δήμος Αθηναίων


Ολοκλήρωση έργου προετοιμασίας και συσκευασίας τροφίμων

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων "Νέοι Ορίζοντες", είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι σήμερα, 24/04/2019, ολοκληρώθηκε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συνεργασίας της Κοιν.Σ.Επ. με το Δήμο Αθηναίων αναφορικά με το έργο «παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και συσκευασίας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του επιχειρησιακούς προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)».

Στόχος του προγράμματος ήταν η συμβολή στην ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής, η ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνεισφορά στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Συνολικά, διανεμήθηκαν στους ωφελούμενους περισσότεροι από 250 τόνοι τροφίμων και 70 τόνοι ειδών βασικής υλικής συνδρομής.

Οι "Νέοι Ορίζοντες" συνεπείς στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, φρόντισαν η διανομή των τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής να πραγματοποιηθεί σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τους ωφελούμενους του Προγράμματος και προσβλέπουν στη συνέχιση της αγαστής συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.


Δελτίο Τύπου Απρίλιος 2019 ( ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ )

Η Κοινωνική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων <> εγκαινιάζει με χαρά τη νέα συνεργασία της με την εταιρία ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στα πλαίσια του ‘’Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης’’ της οποίας η επίσημη έναρξη πραγματοποιήθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την Μεγάλη Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019, έπειτα από πρόσκληση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κυρίας Ξένης Δημητρίου-Βασιλοπούλου. 
Με το εν λόγω Πρόγραμμα θα γίνεται ανακύκλωση όλων των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών που καταναλώνονται εντός των χώρων και των εγκαταστάσεων που στεγάζονται οι Εισαγγελικές Υπηρεσίες όλης της χώρας.
Το ανταποδοτικό αντίτιμο που παρέχει το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για τις συλλεγόμενες συσκευασίες, θα ενισχύει έναν εξαιρετικά σημαντικό κοινωνικό σκοπό, την επαγγελματική κατάρτιση φυλακισμένων και αποφυλακισμένων και την αποκατάσταση, οικονομική συμπαράσταση, καθώς και τη προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής τους επανένταξης.
Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ η οποία οργανώνει Εθνικής Εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών δραστηριοποιείται με γνώμονα το περιβαλλοντολογικό όφελος και κατ’ επέκταση το δημόσιο συμφέρον. Οι ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, ως Φορέας Αλληλέγγυας και Κοινωνικής Οικονομίας, πρόκειται να υλοποιήσει σχέδιο δράσης για το σχετικό πρόγραμμα, προκειμένου άνεργοι αποφυλακισμένοι να προετοιμαστούν για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Θα αναλάβει τη συλλογή, μεταφορά και ανακύκλωση των συσκευασιών που καταναλώνονται εντός των Εισαγγελικών Υπηρεσιών όλης της χώρας και δεσμεύεται για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.


Δελτίο Τύπου για - Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση έργου με θέμα: "Καθαρισμός των χώρων και των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης".

 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε από 31 Ιουλίου 2018 την καθαριότητα των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας

Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Είναι σημαντικό που ένα ακόμα Υπουργείο στηρίζει έμπρακτα την αλλαγή του παραδείγματος στην εργασιακή επανένταξη αναθέτοντας την καθαριότητα των χώρων υπηρεσίας του σε μια επιχείρηση που στοχεύει στην κοινωνική ανταποδοτικότητα και την συνεργασία, προβάλλοντας έναν άλλο τρόπο ζωής, ένα διαφορετικό σύστημα αξιών.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" επενδύοντας στην ομαδική προσπάθεια και με βασικά της εφόδια την ελπίδα, την αγάπη για το κοινό καλό και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τρόπο ασφαλή και φιλικό στο περιβάλλον, προσβλέπει σε μια αγαστή συνεργασία.


Μάρτιος, 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" ανέλαβε την καθαριότητα των χώρων της πρωτότυπης έκθεσης σύγχρονης τέχνης "Γεωμετρίες" της Στέγης Γραμμάτων στον χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και το πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων» στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι της ανατέθηκε η καθαριότητα των χώρων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την περίοδο της έκθεσης σύγχρονης τέχνης "Γεωμετρίες", μια διοργάνωση και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που ξεκινά στις 27 Μαρτίου 2018.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" διευρύνοντας των κύκλων εργασιών της δεσμεύεται να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό στον "πρώτο αλληλέγγυο πελάτη" της, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δημιουργώντας μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.

Λίγα λόγια για την έκθεση "Γεωμετρίες"

Η γη, η τροφή, οι σπόροι και το άγνωστο οικοσύστημα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου συστήνονται στους Αθηναίους με μια έκθεση σύγχρονης τέχνης και ένα δημόσιο πρόγραμμα δράσεων για όλη την οικογένεια. Οι Γεωμετρίες είναι ένα πυκνό πρόγραμμα σποράς και συγκομιδής, με πολύμηνο κύκλο ζωής (από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο), που θα πραγματοποιηθεί σε διάφορα σημεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, προτείνοντας έναν πρωτότυπο περίπατο σύγχρονης τέχνης και γνώσης στους Αθηναίους.

Τις Γεωμετρίες συνθέτουν μια εικαστική έκθεση με νέες παραγωγές, με πρόσφατα, παλαιότερα και ιστορικά έργα, ένα δημόσιο πρόγραμμα 7 θεματικών Κυριακών, ένας μεγάλος περίπατος αφιερωμένος στο νερό, ένας αγώνας κωπηλασίας και ένα υπαίθριο φεστιβάλ ταινιών για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση παρουσιάζεται στο Γεωργικό Μουσείο, στο κεντρικό κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στους κήπους του.


Δελτίο Τύπου, Ιανουάριος, 2018

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" ανέλαβε τον καθαρισμό των γραφείων και κτηρίων της Περιφέρειας Αττικής.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο και μοναδικό παράδειγμα «Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης» στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι της ανατέθηκε (Απόφαση Ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΔΑ: 62ΨΔ7Λ7-Β8Ψ) η καθαριότητα των κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών) επί της Λ. Μεσογείων 156.

Η Περιφέρεια Αττικής αναδεικνύεται συμπαραστάτης στο εγχείρημα μας και μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Συμβούλου Κεντρικού Τομέα Αθηνών κας Μ. Χριστάκη, στηρίζει έμπρακτα την αλλαγή του παραδείγματος στην εργασιακή επανένταξη αναθέτοντας την καθαριότητα των χώρων τους σε μια επιχείρηση που στοχεύει στην κοινωνική ανταποδοτικότητα και την συνεργασία, προβάλλοντας έναν άλλο τρόπο ζωής, ένα διαφορετικό σύστημα αξιών.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" επενδύοντας στην ομαδική προσπάθεια και με βασικά της εφόδια την ελπίδα, την αγάπη για το κοινό καλό και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τρόπο ασφαλή και φιλικό στο περιβάλλον, προσβλέπει σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας και με την Περιφέρεια Αττικής.


Δελτίο Τύπου, 22.11.2017, Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΕ KWO DO

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" αναλαμβάνει τον καθαρισμού του Ολυμπιακού Κέντρου Πάλης κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ΤΑΕ KWO DO 22-26/11/2017.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες", το πρώτο επιτυχημένο παράδειγμα Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ανέλαβε το έργο της καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Πάλης Άνω Λιοσίων κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος ΤΑΕ KWO DO 2017 που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΤΑΕ KWO DO, από 22/11/2017 έως 26/11/2017.

Από την πλευρά της η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Νέοι Ορίζοντες" δεσμεύεται να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλό, προσβλέποντας σε μια μακροχρόνια σχέση συνεργασίας.